25.09.2016

M-ACTIVE TRAVEL -> M-ACTIVE

Informujemy o drobnej korekcie w zmianie nazwy firmy – nazwa spółki M-Active Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu uległa zmianie na M-Active Sp. z o. o. Inne dane spółki pozostają bez zmian. Prosimy o odnotowanie faktu tego w swoich dokumentach w celu prawidłowego oznaczenia naszej spółki jako kontrahenta.

M-ACTIVE © 2019
PFR