czerwiec-wrzesień 2016 cała Polska

DZIECIAKI DO RAKIET 2016

Od czerwca do września w dziesięciu miastach Polski M-Active realizować będzie ogólnopolską akcję „Dzieciaki do rakiet” sponsorowaną przez bank BGŻ BNP Paribas. Cykl ten został zainicjowany w ubiegłą sobotę 18 czerwca w Warszawie. Jest to seria jednodniowych imprez dla dzieci, odbywający się na miejskich rynkach i skoncentrowany wokół darmowych lekcji tenisa, które realizowane będą w oparciu o międzynarodowy program nauki tenisa dla najmłodszych Tenis 10. Projekt przeprowadzony będzie w formie bezpłatnej akcji promocyjnej – lekcje dla uprzednio zapisanych uczestników przeplatać się będą z treningami wolnymi, bez zapisów, które będą szansą udziału w akcji dla dzieci, które dowiedzą się o inicjatywie w dniu realizacji na miejscu – np. podczas spaceru. Lekcjom tenisa towarzyszyć będą liczne sesje konkursowe w formie zabaw sportowych z nagrodami.
Sama akcja będzie dobrą okazją do przybliżenia tenisa dzieciom, które nigdy nie miały kontaktu z tym sportem. Szczególnie pomocny w tym będzie program Tenis 10, według którego realizowane będą lekcje –  ten system udowadnia, że nauka gry w tenisa może być łatwa, szybka i przyjemna. Dzieci zapoznawane będą z tenisem w jak najbardziej przyjazny sposób dostosowany do ich możliwości – rozmiary kortu i sprzętu dopasowywane są do wieku uczestników. Organizatorzy liczą, że przez inicjatywę dotrą do jak największej ilości dzieci i zapoznają je z tym wspaniałym ogólnorozwojowym sportem. Konkursy i przygotowane atrakcje mają pozostawić dobre wrażenie i zachęcić dzieci do kontynuacji lekcji w lokalnych klubach tenisowych.

M-ACTIVE © 2019
PFR