Sport jest wyjątkowym środkiem wyrażania emocji. Współzawodnictwo w ramach wytyczonych reguł, wysiłek uczestników włożony w odniesienie najlepszego rezultatu są częścią każdej rywalizacji sportowej. Sport jest również wielkim zjawiskiem społecznym stale towarzyszącym człowiekowi. Sport gromadzi ludzi. W coraz szybciej pędzącym świecie, dzięki sportowi zatrzymujemy się i spędzamy czas razem, poznając siebie nawzajem. Sport na wielu płaszczyznach naszego życia niesie wiele dobrego. W naszej działalności pragniemy tym dobrem się dzielić. Chcemy zapewniać najlepszy poziom usług sportowych i zbliżać poprzez sport ludzi do siebie.



M-ACTIVE SP. Z O.O.
siedziba firmy:
61-614 Poznań
ul. Wenedów 11
organ rejestracyjny:
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000290302
numer NIP:
7792324347
data rozpoczęcia działalności:
01.10.2008